Tar du The Easy Way Out?

Sven-Alex TryggInsikter & Funderingar, Meditationer, Projekt Fri & HetLeave a Comment

Hur känner du inför att ta “the easy way out”?

🔥Vet inte varifrån jag fått det, men när jag hör att någon tagit “the easy way out” känns det som om personen i fråga fuskat på något sätt. Det ligger en känsla av att fly, att vara feg, slö, att inte göra sin del, att inte vara riktigt duktig när jag hör orden. Att göra något på det lättaste och enklaste sättet känns liksom, tja, fel rent av.

Har fått en hel del insikter kring detta på sistone, och i min meditation häromdagen fick jag en symbolisk bild som för mig var otroligt tydligt. Den visade på olika vägar för att komma ut ur ett brinnande hus.

Hur skulle du göra?

I den symboliska bilden befinner du dig alltså i ett brinnande hus. Precis framför dig finns vägen ut. Du behöver bara trycka ned handtaget – som är svalt och skönt, dörren är olåst också – så är du ute i friheten. Oskadd, frisyren på plats, knappt så att du luktar rök.

Bakom dig finns lågor, hetta, bolmande rök och ett gatlopp genom en brinnande byggnad för att komma ut på andra sidan. Till saken hör att du är den enda personen i byggnaden, så du behöver inte rädda ett spädbarn, en kanariefågel eller så.

Hur skulle du göra? Skulle du kliva ut den enklaste världen eller springa genom lågorna?

När jag beskriver det såhär skulle antagligen de flesta helt enkelt kliva ut genom dörren och ta den snabbaste, enklaste vägen till säkerhet och trygghet. Ofta verkar det dock som om vi ändå tenderar att krångla till livet och välja vägar som är allt annat än lätta.

Hur gör vi vanligen?

Jag insåg i meditationen att jag rent symbolsikt sett verkligen inte tagit the easy way out i livet utan vänt mig om, kastat mig in i lågorna, ålat mig genom rök och hetta för att till slut hitta ett fönster någon våning upp som jag kunde krossa och hoppa ut genom.

Ta utbrändhet till exempel – kopplingen till eld inte avsiktlig – är ett sätt att ta den svåra vägen. Vi vet ofta tidigt vad vi behöver göra (säga upp oss, förändra något) men istället för att bara gå ut genom dörren kliver vi in i eldhavet och ser till att skada oss nog för att vi skall bli sjukskrivna. Först då är det ok att inte gå till jobbet.

Lätta vägen innebär inte slöhet

För mig innebär nu “the easy way” en livsstil, och faktiskt hur livet kan – och skall? – levas. Har varit inne på detta massor tidigare i formen av minsta motståndets lag, en naturlag som är lika självklar som att floden rinner runt stenen.

Att välja det som känns lätt innebär inte nödvändigtvis att jag inte kommer att få anstränga mig. Att välja den lätta vägen innebär att välja det som är sant för mig just då! Det kan kännas lätt att välja att vandra El Camino – sant för mig, något som skulle gynna mig – men det innebär inte att jag inte behöver ta i.

Gör det du ska göra

När du väljer den lätta vägen, väljer det som känns lätt och expansivt, tar du faktiskt ansvar för din egen väg, ditt eget liv.

Så, ta gärna “the easy way out”!

Allt Gott! Vandra Din Egen Väg! 👣

🔥 Sven-Alex

Kommentera gärna!